Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp

Những điểm chính

 • Hộ chiếu là giấy tờ chính yếu để quý vị chứng minh lý lịch và quốc tịch của mình
 • Quý vị phải luôn luôn cất giữ Hộ chiếu cẩn thận để tránh trường hợp gian lận và ngăn chặn kẻ gian sử dụng lý lịch của quý vị
 • Nếu bị mất Hộ chiếu (hoặc bị đánh cắp), theo luật quý vị phải trình báo sự việc đó

Đánh cắp chi tiết lý lịch là vấn đề ngày càng tăng

Mỗi người chúng ta có chi tiết lý lịch độc nhất. Ngày nay, việc bảo vệ chi tiết lý lịch của mình càng quan trọng hơn bao giờ hết vì lý do an ninh quốc tế cũng như để chống lại tình trạng gian lận có thể xảy ra.

Đánh cắp chi tiết lý lịch là trường hợp khi có người tự nhận là một người khác một cách bất hợp pháp. Đây là vấn đề ngày càng tăng và gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng đến nền an ninh trong và ngoài nước. Theo ước tính, mỗi năm, người dân Úc bị thiệt hại khoảng 1.5 tỉ đô-la vì nạn gian lận liên quan tới việc đánh cắp chi tiết lý lịch.

Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp giúp kẻ gian có cơ hội giả danh người khác, đi du lịch bất hợp pháp và thực hiện các hành vi phạm pháp khác. Trong Đạo Luật Hộ Chiếu Úc (Australian Passports Act ) 2005 có một số cách thức khuyến khích người dân giữ gìn Hộ chiếu.

Ngăn ngừa vấn đề sử dụng Hộ chiếu phi pháp

Quý vị có trách nhiệm cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của mình. Luôn cất giữ Hộ chiếu ở nơi an toàn dù đang ở trong nước hay nước ngoài. Khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu, kế hoạch du lịch của quý vị sẽ gặp nhiều phiền phức và bị xáo trộn đáng kể.

Nếu cần gửi Hộ chiếu của mình qua đường bưu điện vì bất kỳ lý do gì, ví dụ như gửi đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nước ngoài để xin cấp thị thực, Văn phòng Hộ chiếu Úc khuyên, tối thiểu quý vị nên gửi bằng thư bảo đảm ở Úc. Khi ở nước ngoài, quý vị cũng nên sử dụng dịch vụ thư tín tương tự đòi hỏi người nhận phải ký nhận.

Nếu cần, tối thiểu quý vị cũng nên gửi kèm bao thư gửi bảo đảm đã trả bưu phí đề sẵn địa chỉ để bên người nhận sử dụng khi họ gửi trả lại Hộ chiếu cho quý vị.

Theo luật, quý vị phải trình báo khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu càng sớm càng tốt.

Không được sử dụng Hộ chiếu đã bị hủy bỏ

Hộ chiếu đã trình báo là bị mất hoặc bị đánh cắp ngay lập tức sẽ bị hủy vĩnh viễn. Quý vị không được phép sử dụng Hộ chiếu đã bị hủy để du lịch. Sử dụng hộ chiếu đã bị hủy là trái luật và sẽ bị phạt nặng. Cơ quan biên phòng tại Úc sẽ được thông báo về Hộ chiếu đã bị hủy và sẽ có quyền đòi quý vị nộp Hộ chiếu đã bị hủy. Chúng tôi cũng thông báo cho Cảnh sát Quốc tế (Interpol) biết về tất cả Hộ chiếu Úc đã bị mất hay bị đánh cắp để có thể ngăn chặn mọi trường hợp sử dụng những Hộ chiếu này ở nước ngoài.

Đây là những biện pháp giúp ngăn chặn Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp của quý vị bị sử dụng trái phép.

Tại Úc – nếu bị mất Hộ chiếu, quý vị có thể trình báo cho chúng tôi biết qua mạng Internet tại www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131232.

Tại nước ngoài – nếu bị mất Hộ chiếu, quý vị có thể trình báo cho chúng tôi biết qua mạng Internet tại www.passports.gov.au hoặc tại phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán Úc gần nhất.

Hộ chiếu tìm lại được

Nếu tìm lại được Hộ chiếu sau khi đã báo mất hoặc bị đánh cắp, quý vị phải nộp lại Hộ chiếu này cho Văn phòng Hộ chiếu gần nhất. Nếu đang ở nước ngoài, quý vị có thể nộp cho phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc. Hộ chiếu này sẽ bị cắt hủy và nếu quý vị yêu cầu, nhân viên có thể giao trả Hộ chiếu lại cho quý vị nhưng quý vị không được phép sử dụng hộ chiếu đã bị hủy này để đi du lịch nữa.

Trong mọi trường hợp, quý vị không được phép sử dụng Hộ chiếu đã báo mất hoặc bị đánh cắp để đi du lịch hay chứng minh lý lịch.

Phụ phí đối với Hộ chiếu bị mất hay bị đánh cắp

Muốn xin cấp Hộ chiếu mới, quý vị phải điền đơn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết thông thường. Bảo đảm quý vị điền Mục 10 trong đơn, ghi tình tiết bị mất hay bị đánh cắp Hộ chiếu cũ.

Ngoài lệ phí nộp đơn thông thường, quý vị phải trả thêm khoản phụ phí đối với Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Khoản phụ phí này nhiều ít tùy thuộc việc quý vị đã bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu mấy lần trong 5 năm qua. Quý vị có thể xem những khoản phụ phí này tại trang mạng về Hộ chiếu www.passports.gov.au. Hoặc, nếu quý vị đang ở tại Úc, gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc qua số 131 232. Nếu quý vị đang ở nước ngoài, liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán Úc gần nhất.

Nếu quý vị khai man về số lần Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp trong 5 năm qua, Văn phòng Hộ chiếu Úc sẽ liên lạc với quý vị. Chúng tôi sẽ không xét duyệt đơn xin cho đến khi quý vị đã thanh toán đủ lệ phí Hộ chiếu bị mất hay bị đánh cắp.

Lệ phí có thể được hoàn lại nếu Hộ chiếu bị mất hay bị đánh cắp không phải do lỗi của quý vị

Lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp có thể được hoàn lại nếu:
 • chúng tôi nhận được đơn xin hoàn lệ phí trong vòng ba tháng sau khi cấp Hộ chiếu thay thế,
 • trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc không xảy ra vì quý vị bất cẩn, và
 • quý vị không thể xin bồi thường cho thiệt hại hoặc trường hợp bị đánh cắp theo bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào.

Đơn xin hoàn lại lệ phí phải bao gồm:

 • họ tên, số Hộ chiếu, ngày tháng và địa điểm nộp đơn xin cấp Hộ chiếu thay thế,
 • tờ khai sự việc Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp,
 • xác nhận rằng trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu không thuộc hợp đồng bảo hiểm,
 • bản báo cáo gốc của Cảnh sát tường trình sự việc Hộ chiếu bị đánh cắp và chi tiết nơi Hộ chiếu bị đánh cắp, và
 • chi tiết ngân hàng để thanh toán lệ phí hoàn trả (tại Úc hoặc một số địa điểm ở nước ngoài) hoặc địa chỉ để gửi séc (chi phiếu) phí hoàn trả.

Khoản tiền Hộ chiếu tìm lại được

Nếu quý vị tìm thấy hay lấy lại được Hộ chiếu và đích thân mang Hộ chiếu đến nộp cho Văn phòng Hộ chiếu Úc hoặc phái bộ ngoại giao hay lãnh sự Úc trong vòng ba tháng kể từ khi quý vị trình báo bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu và đã trả lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể được hoàn lại khoản lệ phí căn bản đối với Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp đối với một giấy thông hành.

Chúng tôi phải nhận được đơn xin hoàn lại tiền khi tìm lại được Hộ chiếu trong vòng ba tháng sau khi quý vị trình báo bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu. Quý vị không thể vừa được hoàn lại lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp vừa được nhận lại khoản tiền Hộ chiếu tìm lại được.

Xin hoàn lại lệ phí hoặc khoản tiền Hộ chiếu tìm lại được

Nếu đã trả lệ phí tại Úc cho Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị phải gửi đơn xin hoàn lại lệ phí hoặc khoản tiền Hộ chiếu tìm lại được qua đường bưu điện về:

The Manager
Australian Passport Office
tại thủ phủ tiểu bang hoặc lãnh địa nơi quý vị cư ngụ.

Nếu đã trả lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp trong lúc ở nước ngoài, quý vị phải gửi đơn xin hoàn lại lệ phí hoặc khoản tiền Hộ chiếu tìm lại được qua đường bưu điện về:

The Consul
Phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán Úc nơi quý vị đã trả lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

Miễn lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp

Nếu tìm lại được Hộ chiếu và có thể xuất trình Hộ chiếu này trong cuộc phỏng vấn xin Hộ chiếu thay thế trong vòng ba tháng sau khi trình báo bị mất Hộ chiếu, quý vị có thể được miễn một lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp với điều kiện trong năm năm qua quý vị chỉ bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu một lần.

Nếu bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu nhiều hơn một lần trong năm năm qua, quý vị sẽ phải trả đủ lệ phí Hộ chiếu bị mất/bị đánh cắp cộng với lệ phí nộp đơn xin. Sau đó, quý vị có thể làm đơn xin hoàn lại khoản tiền Hộ chiếu tìm lại được.

Quyền được tái xét

Quyết định không hoàn lại lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp là quyết định có thể tái xét theo Mục 48 trong Đạo Luật Hộ Chiếu Úc (Australian Passports ) 2005.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021