Gian lận Hộ chiếu

Những điểm chính

 • Chúng tôi dành ưu tiên cao cho việc chống nạn gian lận Hộ chiếu và bảo vệ tính toàn vẹn của giấy thông hành Úc khó giả mạo
 • Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005 (Đạo luật) có một số tội danh liên quan tới vấn đề gian lận, đối với cả thủ tục xin cấp lẫn việc sử dụng Hộ chiếu Úc sau khi được cấp
 • Để ngăn ngừa vấn đề đánh cắp lý lịch, theo luật quý vị phải trình báo khi bị mất hay bị đánh cắp Hộ chiếu

Giữ gìn Hộ chiếu Úc

Hộ chiếu Úc được quốc tế công nhận là giấy tờ lý lịch chất lượng cao. Đó là lý do chính giúp người Úc được quyền đi đến một số nước mà không cần xin thị thực và được phép qua lại các biên giới mà không gặp trở ngại chi hết.

Văn phòng Hộ chiếu Úc (Australian Passport Office) duy trì đặc tính khó giả mạo đối với Hộ chiếu Úc bằng nhiều cách quan trọng, kể cả việc truy tố không nhân nhượng các trường hợp gian lận, áp dụng thủ tục đơn xin chặt chẽ và kỹ thuật làm Hộ chiếu tinh vi.

Gian lận hộ chiếu là gì?

Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005 bao gồm một số tội liên quan đến vấn đề gian lận, đối với cả thủ tục xin cấp lẫn việc sử dụng Hộ chiếu Úc sau khi được cấp.

Những tội danh này bao gồm:

 • khai man hay cung cấp thông tin sai lạc trong đơn xin cấp Hộ chiếu
 • trình giấy tờ giả mạo hoặc gây hiểu sai lệch trong đơn xin cấp Hộ chiếu
 • sử dụng hoặc sở hữu Hộ chiếu Úc trái phép
 • bán, gây hư hại, sửa đổi hoặc có được Hộ chiếu Úc bằng cách gian lận
 • không trình báo khi Hộ chiếu Úc bị mất hoặc bị đánh cắp.

Gian lận Hộ chiếu có thể bao gồm những điều như:

 • giả mạo chữ ký người bảo đảm, người làm chứng hoặc người khác có trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ vị thành niên
 • ký tên xác nhận quý vị đã thị thực chữ ký khi quý vị không tận mắt nhìn thấy người kia ký tên
 • ký tên làm người bảo đảm cho người không quen biết trên 12 tháng và khai là quý vị biết người này trên 12 tháng
 • sử dụng giấy tờ chứng minh lý lịch hoặc giấy khai sinh giả mạo hoặc không phải của mình
 • đưa Hộ chiếu của mình cho người khác sử dụng
 • đưa giấy tờ chứng minh lý lịch của mình cho người khác hoặc bán giấy tờ chứng minh lý lịch của mình

Đánh cắp chi tiết lý lịch

Việc bảo vệ chi tiết lý lịch (nhân thân) của công dân Úc giữ vai trò trọng yếu đối với quyền lợi an ninh quốc gia và kinh tế Úc. Việc đánh cắp chi tiết lý lịch có thể gây thiệt hại lớn cho cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Chi tiết lý lịch gian lận hoặc bị đánh cắp có thể bị sử dụng trái phép để tạo điều kiện cho:

 • hoạt động khủng bố
 • tội phạm nghiêm trọng
 • vi phạm đối với việc kiểm soát biên giới và quốc tịch
 • tội phạm tài chính, kể cả tội rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các nạn nhân bị đánh cắp chi tiết lý lịch phải chịu thiệt hại lớn về tài chính cũng như tinh thần và có thể gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi quyền kiểm soát chi tiết lý lịch (nhân thân) của mình.

Hộ chiếu là công cụ trọng yếu để chứng minh quý vị là ai.

Hãy giúp chúng tôi giúp quý vị bảo vệ chi tiết lý lịch (nhân thân) của quý vị. Luôn giữ kỹ Hộ chiếu và cẩn trọng khi cung cấp các thông tin trong Hộ chiếu, đặc biệt là trên mạng Internet. Muốn biết thêm thông tin về bảo mật chi tiết lý lịch, xin vào trang mạng:www.ag.gov.au/identitysecurity

Nếu bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu

Việc bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu có thể khiến quý vị dễ trở thành nạn nhân của việc gian lận chi tiết lý lịch.

Theo luật, quý vị phải trình báo việc Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp càng sớm càng tốt.

Nếu bị mất hộ chiếu, quý vị phải báo cho Văn phòng Hộ chiếu Úc biết qua mạng Internet tại www.passports.gov.au, hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232, hoặc đích thân đến Văn phòng Hộ chiếu Úc gần nhất. Nếu đang ở nước ngoài, quý vị có thể thông báo sự việc với phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán Úc gần nhất.

Hộ chiếu đã trình báo là bị mất hoặc bị đánh cắp, ngay lập tức sẽ bị hủy vĩnh viễn. Quý vị không được phép sử dụng Hộ chiếu đã bị hủy để du lịch. Sử dụng hộ chiếu đã bị hủy là trái luật và sẽ bị phạt nặng. Chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan biên phòng tại Úc và nước ngoài biết về Hộ chiếu đã bị hủy và yêu cầu họ tịch thu nếu phát hiện những hộ chiếu này lưu hành.

Đây là những biện pháp giúp ngăn chặn Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp của quý vị bị sử dụng trái phép.

Nếu tìm lại được Hộ chiếu sau khi đã báo mất hoặc bị đánh cắp, quý vị phải nộp lại Hộ chiếu này cho Văn phòng Hộ chiếu gần nhất. Nếu đang ở nước ngoài, quý vị có thể nộp cho phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc. Hộ chiếu này sẽ bị cắt hủy và nếu quý vị yêu cầu, nhân viên có thể giao trả Hộ chiếu lại cho quý vị nhưng quý vị không được phép sử dụng hộ chiếu đã bị hủy này để đi du lịch nữa. Trong mọi trường hợp, quý vị không được phép sử dụng Hộ chiếu đã báo mất hoặc đánh cắp vào mục đích đi du lịch hay chứng minh lý lịch.

Truy tố và hình phạt

Ngăn chặn và phát hiện trường hợp gian lận là phần chính yếu trong thủ tục cấp hộ chiếu của Văn phòng Hộ chiếu Úc. Toán nhân viên điều tra gian lận chuyên nghiệp sẽ tích cực truy lùng mọi vi phạm đối với Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005.

Những vi phạm theo Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005 là tội có thể bị truy tố và có thể bị phạt tù 10 năm hoặc bị phạt 1.000 đơn vị phạt hoặc cả hai (tính ở thời điểm ngày 28 tháng Mười Hai năm 2012, trị giá mỗi đơn vị phạt là 170 đô-la).

Nên làm gì nếu quý vị biết về trường hợp giả mạo hộ chiếu

Nếu biết có người có thể đã phạm tội gian lận Hộ chiếu hoặc cho rằng có khi mình là nạn nhân, xin quý vị báo cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc biết (APIS) qua số 131 232. Nếu đang ở nước ngoài, quý vị hãy liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc. Muốn tìm phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc gần nơi quý vị cư ngụ, xin vào trang mạng www.dfat.gov.au/missions/

Hoặc quý vị gởi thư điện tử (Email) về passports.fraud@dfat.gov.au trình báo vụ gian lận. Thông tin của quý vị sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021