Thời gian xét duyệt và dịch vụ ưu tiên

Những điểm chính

  • Chúng tôi cam kết xét duyệt đơn xin cấp Hộ chiếu hội đủ điều kiện xong trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đủ thông tin và giấy tờ cần thiết
  • Chúng tôi cũng có dịch vụ xét duyệt ưu tiên tại Úc và tại phái bộ ngoại giao ở London và Washington nếu quý vị cần Hộ chiếu gấp hơn

Xin quý vị nộp đơn thật sớm trước ngày dự định đi nước ngoài

Chúng tôi cam kết xét duyệt đơn xin cấp Hộ chiếu điền đầy đủ và hội đủ điều kiện xong trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đủ thông tin và giấy tờ cần thiết. Đối lại, chúng tôi khuyên quý vị nên nộp đơn xin giấy thông hành thật sớm trước ngày dự định đi nước ngoài.

Nếu cần Hộ chiếu gấp, quý vị có thể sử dụng dịch vụ xét duyệt ưu tiên của chúng tôi. Khi sử dụng dịch vụ này, thủ tục xét duyệt đơn xin có thể hoàn tất trong vòng hai ngày làm việc. Tại các nơi tiếp xúc của chúng tôi ở Úc và phái bộ ngoại giao ở London và Washington có dịch vụ xét duyệt ưu tiên.

Xin lưu ý nếu quý vị nộp đơn tại Bưu điện Úc, thời gian 10 ngày làm việc đối với đơn xin thường và hai ngày làm việc đối với dịch vụ ưu tiên chưa tính thời gian cần thiết để chuyển đơn của quý vị từ Bưu điện tới Văn phòng Hộ chiếu gần nhất và thời gian Hộ chiếu được gửi đến quý vị bằng thư bảo đảm.

Trừ hao thêm thời gian phát thư

Quý vị nên trừ hao thêm thời gian chuyển đơn xin cho chúng tôi và chúng tôi gửi Hộ chiếu đến cho quý vị bằng thư bảo đảm. Bưu Điện Úc có thể cho quý vị biết thời gian phát thư tại nơi quý vị cư ngụ.

Nếu quý vị đang ở nước ngoài, hộ chiếu của quý vị sẽ sẵn sàng để được gửi đi hay quý vị đến lấy tại phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán Úc nơi quý vị nộp đơn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đơn xin đầy đủ của quý vị.

Quý vị có thể giúp giảm tối đa thời gian xin cấp Hộ chiếu bằng cách bảo đảm cung cấp đầy đủ những gì chúng tôi cần khi quý vị nộp đơn. Đơn xin có thể bị trì hoãn nếu quý vị không cung cấp đủ thông tin và giấy tờ bổ sung cần thiết tại buổi phỏng vấn xin Hộ chiếu. Ví dụ, thủ tục cấp Hộ chiếu cho trẻ em sẽ mất thời gian hơn nếu không có đầy đủ sự ưng thuận hợp lệ của cha mẹ.

Nộp đơn tại Úc

Có hơn 1.650 chi nhánh Bưu điện Úc hoạt động như là đại lý Văn phòng Hộ chiếu. Quý vị có thể lấy và gửi đơn xin, dự cuộc phỏng vấn xin Hộ chiếu và trả lệ phí tại những chi nhánh này. Muốn biết địa chỉ chi nhánh Bưu Điện Úc gần nhà quý vị có những dịch vụ này, xin gọi Bưu điện Úc qua số 131 318 hoặc vào trang mạng www.auspost.com.au. Có khi quý vị phải liên lạc với Bưu điện Úc lấy hẹn trước khi nộp đơn.

Quý vị có thể nộp đơn tại Văn phòng Hộ chiếu ở Úc nếu cần đi ra nước ngoài gấp vì lý do không lường trước, lý do trắc ẩn hay những trường hợp ngoại lệ khác hoặc quý vị cần giấy thông hành thay vì Hộ chiếu Úc (ngoại trừ đơn xin Giấy tờ Chứng minh Lý lịch để đi Norfolk Island. Quý vị có thể đến Bưu điện Úc nộp đơn này). Tuy nhiên, trước tiên quý vị cần gọi điện cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (Australian Passport Information Service - APIS) qua số 131 232 để lấy hẹn phỏng vấn.

Nộp đơn tại nước ngoài

Tại nước ngoài, quý vị có thể nộp đơn xin cấp Hộ chiếu tại bất kỳ phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự quán nào của Úc. Muốn tìm nơi gần nhất, xin vào trang mạng www.dfat.gov.au/missions/

Trong một số trường hợp và tại một số địa điểm ở nước ngoài, quý vị có thể gửi đơn qua đường bưu điện. Quý vị nên liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự quán Úc gần nhất để được hướng dẫn về thủ tục nộp đơn và phỏng vấn xin Hộ chiếu.

Phỏng vấn

Tại Úc, quý vị phải đích thân nộp đơn xin cấp Hộ chiếu vào lúc phỏng vấn. Để tránh bị chậm trễ, vào ngày đó quý vị nên bảo đảm mình cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết. Khi đến dự cuộc phỏng vấn, hãy mang theo:

  • đơn xin Hộ chiếu điền đầy đủ chi tiết (vui lòng viết tay gọn gàng)
  • lệ phí cấp Hộ chiếu (thông thường không hoàn lại dù bị bác đơn)
  • lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên, nếu phù hợp
  • lệ phí Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp, nếu phù hợp
  • tất cả giấy tờ và ảnh theo yêu cầu trong đơn.

Lưu ý: Tất cả giấy tờ đều phải là bản gốc, không phải là bản sao chụp.

Dịch vụ xét duyệt ưu tiên

Dịch vụ này chỉ có ở Úc và tại các phái bộ ngoại giao của chúng tôi tại London và Washington.

Dịch vụ này bảo đảm hộ chiếu của quý vị sẽ sẵn sàng để được gửi đi trong vòng hai ngày làm việc tính từ lúc chúng tôi nhận đủ mọi thứ chúng tôi cần từ quý vị. Tuy nhiên, như lưu ý ở trên, quý vị cần trừ hao thêm thời gian để đơn xin được gửi đến cho chúng tôi bằng đường bưu điện và để chúng tôi gửi Hộ chiếu đến cho quý vị bằng thư bảo đảm (trừ khi quý vị đích thân đến lấy Hộ chiếu). Dịch vụ xét duyệt ưu tiên không dành cho Hộ chiếu trẻ em cho đến khi có đầy đủ sự ưng thuận của cha mẹ. Dịch vụ này cũng không dành cho các đơn xin Giấy Chứng nhận Lý lịch (Certificates of Identity) hoặc giấy thông hành Công ước Liên Hiệp Quốc.

Lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên

Quý vị phải trả thêm lệ phí cho dịch vụ xét duyệt ưu tiên ngoài lệ phí đơn xin Hộ chiếu thông thường.

Trong những hoàn cảnh đặc biệt ở nước ngoài, người nộp đơn có thể cần được cấp Hộ chiếu khẩn cấp. Quý vị không phải trả lệ phí cấp Hộ chiếu khẩn cấp nhưng phải trả lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên. Quý vị phải xuất trình Hộ chiếu khẩn cấp khi xin cấp Hộ chiếu mới đầy đủ hiệu lực.

Hoàn lại lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên

Nếu chúng tôi không đạt tiêu chuẩn xét duyệt cấp Hộ chiếu cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc, quý vị có thể yêu cầu được hoàn lại lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện để được hoàn lại lệ phí nếu quý vị đi ra nước ngoài vì lý do trắc ẩn như người thân trực hệ trong gia đình qua đời hoặc bị bệnh nặng. Nếu quý vị là người chăm sóc chính cho người cần đi chung với quý vị, người này cũng có thể hội đủ điều kiện để được hoàn lại lệ phí.

Muốn xin hoàn lại lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên khi xin cấp Hộ chiếu hiệu lực đầy đủ, xin quý vị gửi thư đến The Manager (Giám đốc), Australian Passport Office (Văn phòng Hộ chiếu Úc) tại thủ phủ nơi quý vị cư ngụ hoặc gửi đến Passport Manager (Giám đốc Đặc trách Hộ chiếu), Australian High Commission (Cao ủy Úc), London hay Đại sứ quán Úc, Washington.

Muốn xin hoàn lại lệ phí Hộ chiếu khẩn cấp, xin quý vị gửi đơn đến Lãnh sự phái bộ ngoại giao hay lãnh sự quán Úc nơi quý vị nộp đơn. Trong đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của quý vị, số Hộ chiếu, ngày và địa điểm nộp đơn và chi tiết để bổ túc cho đơn xin.

Nếu quý vị xin hoàn lại lệ phí vì lý do trắc ẩn, xin quý vị gửi kèm theo thư các giấy tờ chứng minh như giấy chứng tử, giấy thông báo tang lễ hoặc thư của bác sĩ điều trị cho người thân trực hệ trong gia đình mà quý vị dự định đi thăm. Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 14 ngày từ ngày nhận được yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gởi séc (chi phiếu) cho quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được hoàn lại tiền, chúng tôi sẽ gửi thư giải thích lý do.

Quyền xin tái xét duyệt

Theo Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports)2005, quyết định không hoàn trả lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên là quyết định có thể tái xét. Nếu cho rằng mình có lý do để kháng cáo quyết định không hoàn lại lệ phí, quý vị có thể viết đơn trình bày lý do xin tái xét quyết định trong nội bộ. Quý vị phải nộp đơn xin tái xét trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo về quyết định.

Muốn biết chi tiết lệ phí dịch vụ xét duyệt ưu tiên hiện nay, các quy định và định nghĩa (chẳng hạn như ai được xem là “người thân trực hệ”) cùng thủ tục xin tái xét quyết định trong nội bộ, xin vào trang mạng www.passports.gov.au hay gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc qua số 131 232.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021