Thời gian xét duyệt và dịch vụ ưu tiên

Những điểm chính

  • Quý vị có thể phải chờ tới ba tuần mới nhận được hộ chiếu mới
  • Nếu cần hộ chiếu sớm hơn, quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí cho dịch vụ xét duyệt ưu tiên tại Úc.

Nên nộp đơn thật sớm khi cần có hộ chiếu mới trước khi lên đường theo dự trù

Quý vị có thể phải chờ tới ba tuần mới nhận được hộ chiếu mới. Vì lợi ích của mình, quý vị đừng để cận ngày quá mới nộp đơn xin cấp sổ thông hành trước ngày dự trù đi nước ngoài. Để rút ngắn tối đa thời gian xét duyệt, khi nộp đơn quý vị nên cung cấp đầy đủ những gì chúng tôi cần.

Dịch vụ xét duyệt ưu tiên

Nếu cần hộ chiếu gấp, quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí cho dịch vụ xét duyệt ưu tiên.

Quý vị có thể tìm hiểu chi tiết liên quan đến lệ phí trên website www.passports.gov.au/Web/Queries/Fees.aspx

Khi sử dụng dịch vụ xét duyệt ưu tiên, quý vị chỉ cần chờ hai ngày làm việc, không kể thời gian sắp xếp và gửi hộ chiếu. Bưu điện Úc có thể cho quý vị biết lịch trình phát thư trong khu vực quý vị.

Trẻ em không thể xin cấp hộ chiếu qua dịch vụ xét duyệt ưu tiên nếu không có sự đồng ý của cả cha lẫn mẹ (hay mọi người hoặc tổ chức giữ vai trò làm cha làm mẹ).

Làm đơn

Bưu điện Úc có hơn 1600 chi nhánh kiêm đại lý Văn phòng Hộ chiếu. Quý vị có thể xin đơn, nộp đơn đã điền xong và đóng lệ phí tại các chi nhánh này. Muốn biết địa điểm đại lý Bưu điện Úc gần nhất, hay tìm đại lý nào cần phải lấy hẹn để nộp đơn, xin quý vị gọi số 137 678 hay vào www.auspost.com.au

Nếu phải đi nước ngoài gấp vì hoàn cảnh thương tâm bất ngờ hay các trường hợp đặc biệt khác, xin quý vị gọi đường dây hỗ trợ Dịch vụ Thông tin Hộ chiếu Úc (Australian Passport Information Service) (APIS) qua số 131 232.

Nộp đơn

Quý vị phải đích thân nộp đơn. Nếu trẻ em cần hộ chiếu, người giữ vai trò làm cha làm mẹ phải nộp đơn cho các em (đứa trẻ không bắt buộc phải có mặt). Để tránh tình trạng chậm trễ, khi nộp đơn, quý vị phải cung cấp đầy đủ những gì chúng tôi cần, chẳng hạn như:

  • đơn đã được điền đầy đủ và ký tên
  • tất cả giấy tờ gốc và hình ảnh theo yêu cầu trong đơn - kể cả giấy tờ tùy thân có ảnh và địa chỉ hiện tại của người giữ vai trò làm cha làm mẹ nộp đơn cho đứa trẻ.
  • lệ phí nộp đơn
  • lệ phí xét duyệt ưu tiên, nếu phù hợp
  • lệ phí hộ chiếu bị mất hay đánh cắp, nếu phù hợp

Nếu cần dịch vụ hộ chiếu ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hay tòa lãnh sự Úc gần nhất qua http://bit.ly/ausmissions

Hoàn trả lệ phí xét duyệt ưu tiên và quyền được tái xét

Trong một vài trường hợp nhất định, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả lệ phí xét duyệt ưu tiên. Muốn biết điều kiện như thế nào, xin quý vị vào website www.passports.gov.au

Nếu lời yêu cầu của quý vị không được chấp thuận và quý vị thấy có đủ lý do để xin xét lại quyết định không hoàn trả lệ phí, quý vị có thể xin tái xét.

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.passports.gov.au

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021