Hộ chiếu điện tử (ePassport)

Những điểm chính

  • Khi xét duyệt đơn xin Hộ chiếu điện tử (ePassport), chúng tôi so sánh bằng kỹ thuật số hình trong Hộ chiếu của quý vị với bất kỳ hình ảnh khuôn mặt nào của quý vị chúng tôi có
  • Việc này nhằm để xác minh quý vị chính là người chủ Hộ chiếu và để bảo vệ chi tiết lý lịch (nhân thân) của quý vị
  • Chúng tôi cũng lưu trữ hình ảnh của quý vị theo kỹ thuật số trong vi mạch điện tử (chip) trên Hộ chiếu điện tử (ePassport) của quý vị để chống lại tình trạng gian lận chi tiết lý lịch và để quý vị tự kiểm tra Hộ chiếu tại Sân bay Úc bằng SmartGate

Hộ chiếu điện tử (ePassport) được tất cả các nước chấp nhận

Hộ chiếu Úc dạng điện tử (ePassport) được thiết kế nhằm bảo đảm người nộp đơn xin và sử dụng hộ chiếu chính là người mà họ khai. Công nghệ Hộ chiếu điện tử (ePassport) của chúng tôi nhằm gây khó khăn cho kẻ muốn gian lận Hộ chiếu và bảo vệ chi tiết lý lịch (nhân thân) của quý vị.

Hộ chiếu Úc dạng điện tử (ePassport) đã được đưa vào sử dụng từ năm 2005. Tuy nhiên, tất cả Hộ chiếu Úc cấp trước đó vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn trên Hộ chiếu. Quý vị không cần phải xin Hộ chiếu mới cho đến khi Hộ chiếu hiện nay của quý vị hết hạn.

Hộ chiếu điện tử (ePassport) của chúng tôi theo đúng các tiêu chuẩn do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (Civil Aviation Organization - ICAO) đặt ra và được chấp nhận trên toàn thế giới. Cùng với đà phát triển của công nghệ Hộ chiếu điện tử và Hộ chiếu loại này được sử dụng rộng rãi hơn nữa, việc qua lại biên giới các nước sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Biểu tượng Hộ chiếu điện tử (ePassport)

Biểu tượng Hộ chiếu điện tử (ePassport)

Biểu tượng Hộ chiếu điện tử (ePassport) (ở trên) là ký hiệu quốc tế của Hộ chiếu điện tử, cho biết trong Hộ chiếu có vi mạch điện tử hay con “chip” lưu giữ các dữ liệu về Hộ chiếu và người đứng tên trên Hộ chiếu. Biểu tượng này có trên bìa trước của tất cả Hộ chiếu điện tử và quý vị có thể nhìn thấy biểu tượng này tại các làn kiểm tra nhập cảnh trong sân bay và cảng quá cảnh có trang bị máy đọc đặc biệt có thể đọc dữ liệu trong Hộ chiếu điện tử.

Máy kiểm tra nhập cảnh tự động

SmartGate

Hộ chiếu điện tử tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra hành khách tự động. Cổng Thông Minh (SmartGate) của Úc là một trong những hệ thống này. Khi sử dụng hệ thống kiểm tra tự động này, ảnh lưu trữ trong Hộ chiếu điện tử sẽ được so với khuôn mặt thật của người đứng tên Hộ chiếu, bảo đảm rằng người đang sử dụng Hộ chiếu chính là người được cấp Hộ chiếu.

Tại nơi không có hệ thống kiểm tra dữ liệu tự động, người có Hộ chiếu điện tử sẽ được kiểm tra như người có Hộ chiếu loại thường.

Việc bắt đầu sử dụng SmartGate tại hầu hết sân bay quốc tế ở Úc giúp công dân Úc và New Zealand từ 16 tuổi trở lên có thể tự kiểm tra bằng hệ thống kiểm tra Hộ chiếu. Hệ thống này sử dụng dữ liệu trong Hộ chiếu điện tử (ePassport) và công nghệ nhận diện khuôn mặt để thực hiện thủ tục kiểm tra hải quan và di trú, vốn do nhân viên Hải quan và Biên phòng (Customs and Border Protection) đảm nhận.

Giải thích về sinh trắc học

Hệ thống sinh trắc học là phương tiện nhận diện tự động một người nào đó bằng cách đo những đặc điểm cơ thể riêng biệt. Hộ chiếu điện tử (ePassport) của Úc chỉ dựa trên một đặc điểm cơ thể – ảnh kỹ thuật số của khuôn mặt. Thông tin cần thiết cho việc tạo ra thông tin sinh trắc học khuôn mặt được lấy từ tấm ảnh quý vị gửi kèm khi nộp đơn cấp Hộ chiếu. Tấm ảnh kỹ thuật số của quý vị được lưu giữ trong hệ thống dữ liệu Hộ chiếu Úc và trong ‘chip’ vi tính của Hộ chiếu điện tử (ePassport).

Nhờ sử dụng kỹ thuật sinh trắc học, ảnh hộ chiếu có thể được so sánh theo kỹ thuật số với những ảnh chân dung khác của quý vị được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu Hộ Chiếu Úc để bảo đảm những tấm ảnh này là của cùng một người.

Việc so sánh ảnh Hộ chiếu được sử dụng để xác định lý lịch của quý vị có đúng là người chủ Hộ chiếu Úc hợp lệ hay không và để phát hiện các trường hợp gian lận chi tiết lý lịch (nhân thân) do các phần tử tội phạm gây ra.

Chất lượng ảnh

Vì Hộ chiếu điện tử (ePassport) sử dụng ảnh của quý vị để tạo ra thông tin sinh trắc học nên ảnh nộp cần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đã được công nhận.

Bên trong con ‘chip’

Ảnh kỹ thuật số của quý vị được lưu giữ trong chip vi mạch điện tử không tiếp xúc được, lồng bên trong Hộ chiếu điện tử của quý vị. Con ‘chip’ này cũng lưu giữ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số Hộ chiếu và ngày hết hạn. Những thông tin này cũng là thông tin ghi trên trang in các chi tiết của mọi Hộ chiếu.

Gian lận chi tiết lý lịch (nhân thân)

Kỹ thuật sinh trắc học của Hộ chiếu điện tử tăng cường tác dụng ngăn chặn tình trạng gian lận chi tiết lý lịch ở hai giai đoạn: khi cấp Hộ chiếu và khi sử dụng Hộ chiếu.

Khi Hộ chiếu điện tử được chuẩn bị để cấp phát, ảnh do người nộp đơn cung cấp sẽ được khớp với ảnh của bất kỳ giấy thông hành Úc nào khác mà người nộp đơn đã có trước đó.

Khi du lịch, việc nhân viên thẩm quyền kiểm tra biên giới có thể so sánh ảnh kỹ thuật số trong chip điện tử với hình ảnh thực của người chủ hộ chiếu sẽ là biện pháp răn đe tăng cường và đáng kể đối với vấn đề gian lận chi tiết lý lịch (nhân thân).

Bảo mật thông tin

Chip sinh trắc học và thiết bị điện tử được sử dụng để ghi và đọc chip đáp ứng tiêu chuẩn của ICAO.

Chỉ có hệ thống bảo mật được sử dụng trong Văn phòng Hộ chiếu Úc mới có thể ghi thông tin cá nhân của quý vị lên chip điện tử trong Hộ chiếu. Chức năng bảo mật của Hộ chiếu điện tử giúp ngăn chặn bất kỳ người nào sửa đổi hoặc truy cập thông tin lưu giữ trên chip.

Dữ liệu được bảo mật nhờ vào mật mã Hạ tầng Khóa Công khai (Public Key Infrastructure - PKI). Nhờ sử dụng PKI, máy đọc có thể chắc chắn rằng dữ liệu điện tử do người/tổ chức có thẩm quyền ghi vào chip là trọn vẹn và không bị sửa đổi.

Chip điện tử còn sử dụng Kiểm soát Truy cập Cơ bản (Basic Access Control - BAC) để giảm thiểu nguy cơ bị “đọc lén” hoặc “nghe trộm” và bảo đảm dữ liệu chỉ có thể được đọc khi người chủ hộ chiếu xuất trình Hộ chiếu.

Chi tiết riêng tư

Mục đích của việc bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử là vừa để bảo vệ thông tin cá nhân của người chủ hộ chiếu, vừa để kiện toàn độ tin cậy của quá trình cấp hộ chiếu.

Hộ chiếu là công cụ quan trọng giúp xác minh căn cước của quý vị. Qua việc chống lại tình trạng gian lận lý lịch, Hộ chiếu điện tử giúp bảo vệ thông tin hộ chiếu của quý vị khỏi bị lạm dụng.

Ngoài ra, bộ cũng phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt khi sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp trong đơn xin hộ chiếu.

Đạo Luật Bảo mật Chi tiết Riêng Tư (Privacy Act) 1988) nghiêm cấm nhân viên chính phủ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của quý vị ngoại trừ vì lý do thi hành công vụ.

Đạo Luật quy định bộ phải thực hiện những bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý vị không bị mất, sử dụng trái luật, truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021