Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc

Những điểm chính

 • Quý vị có thắc mắc gì về Thủ tục và Đơn xin cấp Hộ chiếu Úc hay không?
 • Nếu đang ở Úc, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 để họ giải đáp hầu hết thắc mắc nhanh cho quý vị

Gọi cho APIS chỉ tốn cước gọi địa phương

Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (Australian Passport Information Service - APIS) cung cấp dịch vụ thông tin qua điện thoại cho người gọi ở Úc bảy ngày một tuần. Khi quý vị gọi điện đến, những thắc mắc của quý vị sẽ được các nhân viên thành thạo và kinh nghiệm giải đáp. Tuy nhiên, APIS không phải là văn phòng Hộ chiếu.

Quý vị có thể liên lạc với APIS qua số 131 232 chỉ tốn cước gọi địa phương khi gọi từ bất kỳ nơi nào trên nước Úc. Giờ làm việc (Giờ Đông Bộ) từ 8g sáng đến 8g tối ngày thường và từ 8g30 sáng đến 5g chiều vào ngày cuối tuần. APIS đóng cửa vào ngày Tết Dương lịch, ngày Quốc khánh Úc, Thứ Hai Lễ Phục sinh, Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Anzac, ngày Giáng sinh và Ngày mở quà sau ngày Giáng sinh (Boxing Day).

APIS có thể cung cấp thông tin về:

 • thủ tục xin Hộ chiếu Úc đầu tiên
 • thủ tục xin gia hạn Hộ chiếu
 • thủ tục xin Hộ chiếu trẻ em
 • cách điền đơn xin cấp Hộ chiếu hoặc đơn xin gia hạn Hộ chiếu
 • nơi xin giấy tờ bổ túc đơn xin như giấy khai sinh đầy đủ
 • lệ phí nộp đơn xin cấp Hộ chiếu hiện hành (APIS cũng nhận lệ phí thanh toán bằng thẻ tín dụng qua điện thoại cho dịch vụ ưu tiên xét duyệt đơn và lệ phí Hộ chiếu bị thất lạc hoặc bị đánh cắp)
 • nơi nộp đơn
 • đơn xin đã được xét duyệt tới đâu và thời gian xét duyệt
 • nên làm gì khi Hộ chiếu bị thất lạc hoặc bị đánh cắp
 • số lần quý vị bị thất lạc hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

APIS cũng có thể sắp xếp cuộc hẹn để quý vị nộp đơn tại văn phòng Hộ chiếu Úc nếu:

 • quý vị cần đi ra nước ngoài gấp vì lý do không lường trước, lý do trắc ẩn hoặc những trường hợp ngoại lệ khác, hay
 • quý vị cần giấy thông hành thay vì Hộ chiếu Úc (ngoại trừ đơn xin Giấy tờ Chứng minh Lý lịch để đi Norfolk Island. Quý vị có thể đến Bưu điện Úc nộp đơn này).

APIS không thể giúp quý vị về:

 • thông tin về visa của nước khác — liên lạc với đại lý du lịch, hãng hàng không, phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán quốc gia cấp visa
 • thông tin về Hộ chiếu nước ngoài — liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán quốc gia cấp visa
 • thông tin về quốc tịch Úc hoặc visa của Úc — liên lạc với Bộ Di trú và Quốc tịch qua số 131 881 hoặc vào trang mạng www.immi.gov.au hoặc www.citizenship.gov.au
 • thông tin cụ thể về các nước khác — hỏi đại lý du lịch hay phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán quốc gia liên quan. Tại trang mạng của Bộ Ngoại Giao và Mậu Dịch Úc (Department of Foreign Affairs and Trade) www.dfat.gov.au có chi tiết các phái bộ ngoại giao nước ngoài tại Úc. Trang mạng www.smartraveller.gov.au của DFAT có thông tin hướng dẫn dành cho dân chúng Úc khi đi du lịch tới các nơi ở nước ngoài
 • thông tin về Hộ chiếu hoặc đơn xin cấp Hộ chiếu của người thứ ba (có một vài trường hợp ngoại lệ cho cha mẹ của trẻ vị thành niên).

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021