Gia hạn hộ chiếu

Những điểm chính

  • Gia hạn Hộ chiếu là cách nhanh chóng và đơn giản để có Hộ chiếu mới
  • Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được gia hạn hộ chiếu, quý vị không cần phải điền đơn xin hộ chiếu đầy đủ hoặc nộp giấy tờ chứng minh
  • Quý vị sẽ phải lấy đơn xin gia hạn đã điền sẵn từ chúng tôi, và nộp chung với các ảnh mới và hộ chiếu gần đây nhất của quý vị

Quý vị có hội đủ điều kiện hay không?

Quý vị có thể gia hạn hộ chiếu nếu quý vị là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, quý vị có và có thể xuất trình hộ chiếu Úc gần đây nhất của quý vị và hộ chiếu này:

  • được cấp khi quý vị 16 tuổi trở lên,
  • có hiệu lực ít nhất hai năm khi được cấp hộ chiếu,
  • được cấp hộ chiếu theo tên, ngày sinh, nơi sinh và giới tính hiện tại của quý vị,
  • còn hiệu lực hoặc đã hết hạn không quá ba năm.

Khi nộp đơn xin gia hạn, quý vị phải xuất trình hộ chiếu gần đây nhất của mình. Hộ chiếu này sẽ bị cắt hủy, trừ khi quý vị cần trong thời gian đợi được cấp cái mới để đi lại cấp bách.

Quý vị không thể sử dụng hộ chiếu đã bị hủy để làm giấy tờ chứng minh cho đơn xin gia hạn. Vì lý do này, nếu đã trình báo hộ chiếu sau cùng của mình bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị sẽ không thể xin đơn gia hạn từ chúng tôi, và thay vào đó quý vị sẽ phải sử dụng đơn xin hộ chiếu đầy đủ.

Chúng tôi cần có giấy ưng thuận của mỗi người có trách nhiệm cha mẹ trước khi cấp hộ chiếu cho đứa trẻ. Vì lý do này, trẻ em tức là người dưới 18 tuổi, chưa bao giờ kết hôn, không thể xin đơn gia hạn từ chúng tôi và thay vào đó sẽ phải sử dụng đơn xin hộ chiếu đầy đủ.

Lấy đơn xin gia hạn

Nếu hội đủ điều kiện để được gia hạn, quý vị có thể lấy đơn xin gia hạn đã điền sẵn bằng một trong ba cách dưới đây:

Trên mạng Internet - đăng nhập vào www.passports.gov.au và làm theo các bước sau đây để in đơn xin gia hạn đã điền sẵn. Quý vị cũng có thể yêu cầu trên mạng internet để chúng tôi gửi đơn đã điền sẵn cho quý vị qua đường bưu điện.

Ở Úc - gọi điện thoại cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (Australian Passport Information Service- APIS) qua số 131 232 để yêu cầu họ gửi mẫu đơn đã điền sẵn cho quý vị qua đường bưu điện.

Ở nước ngoài - liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc gần nhất. Nhân viên Hộ chiếu sẽ gửi cho quý vị mẫu đơn đã điền sẵn qua đường bưu điện hoặc chuẩn bị sẵn mẫu đơn để quý vị đến lấy. Quý vị có thể tìm thông tin tại www.dfat.gov.au/missions.

Nộp đơn xin gia hạn

Ký tên vào đơn xin gia hạn đã điền sẵn và đính kèm hai tấm ảnh màu hợp lệ và hộ chiếu gần đây nhất của quý vị. Các tấm ảnh phải đạt các yêu cầu ghi trong đơn mới được chấp thuận. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các quy định đối với ảnh tại www.passports.gov.au.

Quý vị phải đích thân nộp đơn xin gia hạn.

Ở Úc - tại Bưu điện Úc. Muốn tìm Bưu điện gần nhà quý vị có cung cấp dịch vụ hộ chiếu, gọi điện thoại cho Bưu điện Úc (Australia Post) qua số 137 678 hoặc vào trang mạng www.auspost.com.au.

Ở nước ngoài - liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự quán Úc gần nhất để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại www.dfat.gov.au/missions.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021